Що таке академічна доброчесність в школі

Зміст

Академічна доброчесність – це система принципів та правил, які гарантують чесність, справедливість та відповідальність у навчанні та науковій діяльності.

Вона є основою для довіри між учнями, викладачами та адміністрацією школи, а також сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку знань та навичок.

Академічна доброчесність

Своїми словами, академічна доброчесність – це чесність у навчанні.

Уявляєте собі школу, де всі учні самостійно виконують завдання, пишуть есе та досліджують теми, не списуючи й не обманюючи. Де викладачі справедливо оцінюють знання, а науковці публікують лише свої власні дослідження,не привласнюючи чужі роботи.

Ось це й є академічна доброчесність (АД) – система принципів та правил, яка ґрунтується на чесності,справедливості та відповідальності у навчанні та науковій діяльності.

Це означає, що учні мають самостійно виконувати завдання, уникати обману та плагіату, а також поважати інтелектуальну власність інших людей.

Приклади порушення академічної доброчесності

Ось декілька прикладів порушення академічної доброчесності:

Списування:

Копіювання чужих відповідей під час тестів, іспитів, контрольних робіт, написання есе або виконання інших завдань.

Плагіат: 

Використання чужих ідей, текстів або досліджень без належного посилання на джерело. Це може включати копіювання фрагментів тексту, зображень, таблиць, діаграм, ідей або навіть цілих робіт з інших джерел, не вказуючи на авторство.

Обман: 

Надання неправдивої інформації про свою роботу або прогрес у навчанні, наприклад, про наявність захворювань, щоб отримати відстрочку здачі завдання, або про використання дозволених допоміжних матеріалів під час іспиту.

Шахрайство: 

Використання нечесних методів для отримання переваги, наприклад, підкуп або погрози викладачу, використання заборонених допоміжних матеріалів під час іспиту або фальсифікація результатів роботи.

Неналежне використання сторонньої допомоги: 

Отримання допомоги від людей, які не мають права допомагати (наприклад, батьків, друзів, сторонніх осіб) під час виконання завдань. Це може включати допомогу з виконанням домашніх завдань, написанням есе, підготовкою до іспитів або проведенням досліджень.

Принципи академічної доброчесності

АД – це не просто набір правил, а й етичний кодекс, який має ґрунтуватися на повазі та взаємодопомозі. Її дотримання гарантує:

 • Чесність – учні та науковці повинні бути чесними у всіх аспектах своєї діяльності, уникаючи обману, плагіату та інших форм недоброчесної поведінки.
 • Справедливість – усі учасники освітнього процесу мають мати рівні можливості для навчання, дослідження та оцінювання своїх знань.
 • Відповідальність – кожна людина несе відповідальність за свої дії та вчинки, пов’язані з навчанням та науковою діяльністю.
 • Повага – необхідно поважати один одного, викладачів, адміністрацію навчального закладу.
 • Самостійність – виконання завдань, проєктів та досліджень має здійснюватися самостійно, без допомоги сторонніх осіб.
 • Об’єктивність – оцінювання знань та результатів наукової діяльності має бути об’єктивним та неупередженим.
 • Конфіденційність – особиста інформація та інтелектуальна власність інших людей повинні бути захищені.
 • Прозорість – дії та рішення, пов’язані з навчанням та науковою діяльністю, мають бути прозорими та зрозумілими для всіх учасників процесу.

Переваги дотримання АД

Дотримання принципів АД має багато переваг:

 • Підвищення якості освіти. Чесне та об’єктивне оцінювання знань гарантує, що випускники навчальних закладів дійсно володіють необхідними компетенціями.
 • Сприяння розвитку науки. Чесні та неупереджені дослідження гарантують отримання достовірних наукових знань, які можуть бути використані для вирішення актуальних проблем суспільства.
 • Формування особистості. Дотримання принципів АД сприяє розвитку таких важливих якостей, як чесність,відповідальність, повага до інших людей та прагнення до справедливості.
 • Створення сприятливого середовища. Атмосфера довіри та взаємоповаги, яка ґрунтується на дотриманні АД, стимулює до навчання, досліджень та творчості.

Наслідки порушення академічної доброчесності:

Для учнів:

Нечесне оцінювання знань та навичок не дає учням реальної картини їхнього прогресу, що може призвести до неякісної підготовки до подальшого навчання або роботи. Обман та плагіат не дозволяють учням розвинути важливі навички, необхідні для успішного навчання та професійної діяльності, такі як критичне мислення, аналіз інформації, самостійне дослідження та творчість. Порушення АД може призвести до негативних записів у шкільній документації,що може мати негативні наслідки при вступі до вузів або працевлаштуванні. Залежно від тяжкості порушення, до учня можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення, такі як попередження, зниження оцінок, анулювання результатів роботи або навіть відрахування з навчального закладу.

Для викладачів:

Недотримання принципів АД може призвести до втрати довіри з боку учнів та колег, що може негативно вплинути на авторитет викладача. Нечесне оцінювання та приховування фактів порушення АД з боку викладача є порушенням етичних норм педагогічної діяльності. Залежно від тяжкості порушення, до викладача можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення, такі як попередження, вираження догани або навіть звільнення з роботи.

Для навчального закладу:

Поширення випадків порушення АД може призвести до погіршення іміджу навчального закладу та втрати довіри з боку абітурієнтів, їхніх батьків та роботодавців. У деяких випадках серйозні порушення АД можуть призвести до втрати фінансування з боку держави або спонсорів. Навчальний заклад може нести додаткові витрати на розробку та впровадження заходів щодо запобігання порушенням АД, а також на розслідування таких випадків.

Відповідальність за дотримання АД

Відповідальність за дотримання принципів АД лежить на всіх учасниках освітнього процесу:

Учні:

Повинні самостійно виконувати завдання, уникати обману та плагіату, а також поважати інтелектуальну власність інших людей.

Викладачі:

Повинні бути об’єктивними та неупередженими при оцінюванні знань, а також надавати учням чіткі інструкції щодо виконання завдань та дотримання принципів АД.

Адміністрація навчального закладу: 

Повинна створити атмосферу, в якій дотримання АД буде пріоритетом, а також розробити чіткі правила та процедури для розгляду випадків порушення академічної доброчесності.

Академічна доброчесність – це важлива цінність, яка має бути основою для навчання в будь-якій школі. Дотримуючись принципів академічної доброчесності, учні можуть здобути знання та навички, які допоможуть їм у житті, а також стати чесними, справедливими та відповідальними людьми.

Важливо пам’ятати, що академічна доброчесність – це не просто правила, а й етичний кодекс, який має ґрунтуватися на повазі та взаємодопомозі. Всі учасники освітнього процесу – учні, викладачі та адміністрація – повинні співпрацювати для створення атмосфери, в якій академічна доброчесність буде невід’ємною частиною шкільного життя.

Цю сторінку знаходять по таким запитам:
академічна доброчесність, академічна доброчесність для учнів, академічна доброчесність своїми словами, академічна доброчесність в школі, приклади порушення академічної доброчесності, принципи академічної доброчесності, академічна доброчесність картинки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *